Structureel geld tekort
Liquiditeitsproblemen worden natuurlijk veroorzaakt door: concurrentiepositie,
omzetterugval, margeproblemen, inefficiŽntie in productie en logistiek, hoge
financieringslasten, traag betalende debiteuren, hoog ziekteverzuim, etc.
Maar laten we eerlijk zijn, links of rechtsom: liquiditeitsproblemen zijn het gevolg van
een verlieslatende exploitatie.

Going concern turn around
Als de continuÔteit van de onderneming niet direct gevaar loopt zijn er vaak vele
mogelijkheden om going concern kostenbesparingen door te voeren. Denk aan het
reorganiseren van productie- en logistieke processen.
Arbeidsplaatsenreductie en herfinanciering van de tot de onderneming behorende
activa kunnen vaak ook bijdragen om op relatief korte termijn tot een structureel
gezonde bedrijfsvoering te komen.
Externe hulp en bijstand bij zulke turn-around processen op dit voor de ondernemer
onbekende terrein is vaak absolute must.

Surseance of faillissement
Indien het financiŽle water de ondernemer echter volledig tot de lippen staat is een
surseance of faillissement vaak onvermijdelijk. Maar dat hoeft niet het einde van het
ondernemen te betekenen. Ook na een faillissement zijn er wellicht mogelijkheden
om met de gezonde bedrijfsonderdelen van de onderneming een nieuwe start te
maken. Dat heet "doorstarten".
Niemand doet dat voor de lol, maar het is beter dan
eindeloos doormodderen.

Timing en voorbereiding......
Timing en voorbereiding zijn bij zowel een turn around als een doorstart van
essentieel belang.
Timing betekent in dit geval: "doe de zaken correct ťn op het juiste moment".
Zowel tijdstip als de volgorde van de te nemen stappen zijn meestal net zo
belangrijk als de te zetten stappen zelf.
De voorbereiding dient zorgvuldig en adequaat te geschieden. Dus geen overhaaste
stappen, geen paniek. Wel open communicatielijnen met direct betrokken personen
en instellingen.
Kortom bedwing de emoties en wees realistisch.

Ervaring
Afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie biedt een turn around of doorstart
goede mogelijkheden om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Daarbij is het
de kunst om het zaken doen na een turn around of eventuele doorstart niet
onmogelijk te maken.
Bedenk altijd dat niet alleen het personeel en de klanten gebaat zijn bij de
continuÔteit van uw onderneming, ook toeleveranciers kunnen zeker in deze tijd de
omzet goed gebruiken, zelfs na een doorstart.

Personeel
Zowel bij een turn around als na een doorstart is een personele reductie meestal
onvermijdelijk. Maar het personeel dat wel aan de slag kan blijven werkt dan bij een
lean en mean organisatie met gezonde toekomstperspectieven.
Ook directie en aandeelhouder(s) krijgen daarbij in veel gevallen een tweede kans.