Business consultant & coach
Als business consultant en coach begeven wij ons op alle terreinen binnen uw
organisatie. Van marge-, afzet-, logistieke- en bestuurlijke problemen tot totaal
Riskmanagement. Als intermediair tussen de bij de onderneming betrokken partijen
(directie, aandeelhouders, bank of financier) geven wij u de mogelijkheden aan om
tot een - beter - renderende bedrijfsvoering te komen. Daarbij zijn wij objectief,
onbevooroordeeld en open minded.

Onze kennis & ervaring
OPC Management & Organisatie beschikt over jarenlange financiŽle- en
bedrijfskundige ervaring en gedegen kennis van de financiŽle- en bancaire wereld.
Goede contacten in tal van branches staan garant voor branchegerichte advisering.
Specifieke (branche)kennis wordt alleen indien noodzakelijk functioneel ingeroepen.
Daarbij beoordelen wij de doelmatigheid en de financiŽle consequenties voor tot
implementatie van de gegeven adviezen wordt overgegaan. Er kan veel, maar de
rentabiliteit ten opzichte van de noodzakelijke investeringen is vaak ver te zoeken.

Herfinanciering
Bij vrijwel alle bedrijfsreorganisaties ervaren wij dat saneren en reorganiseren van
bedrijven bijna altijd samengaat met een gedeeltelijke- of totale herfinanciering van
de onderneming.
In de praktijk blijkt vaak dat de aanwezige activa niet op efficiŽnte wijze voor
financiering worden aangewend. Daarom assisteren wij bij het vinden van de op uw
onderneming en wensen afgestemde financiering. Objectief en onafhankelijk!

Riskmanagement
Soms is een deconfiture niet te voorkomen. Als toekomstige winstgevendheid echter
aangetoond kan worden, trachten wij een doorstart na herstructurering te realiseren.
Indien totale liquidatie van de onderneming onvermijdelijk is, verzorgt en assisteert
OPC Management & Organisatie bij het proces van liquidatie en uitwinning.

Voor wie
Wij worden altijd ingeschakeld door ondernemers zelf. Vaak in goed overleg met
aandeelhouders, commissarissen of op voorspraak van banken en financiers.
Daarbij treden wij als adviseur / coach op voor de onderneming bij going concern
turn around processen, balanssaneringen of doorstarts van ondernemingen.

Onze werkwijze is no nonsens, realistisch en ook nog met gevoel voor humor.
Wij mijden het conflict niet maar zoeken altijd liever eerst naar de oplossingen.

Roland G.H. Verheijen
Voor ondernemers met "lef"